ગાયના છાણમાંથી રોકેટ ઉડાવ્યું, દુનિયામાં સૌ પ્રથમવાર: Cow Dung as Rocket Fuel

જાપાન રોકેટ ઇંધણ તરીકે ગાયના છાણનો ઉપયોગ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. સ્પેસ સ્ટાર્ટઅપ ઈન્ટરસ્ટેલર ટેક્નોલોજીએ હોક્કાઈડો સ્પેસપોર્ટ પર ઝીરો …

Read more

પ્રધાનમંત્રી માતૃવંદના યોજનામાં રજીસ્ટ્રેશન: કેન્દ્રનો મોટો નિર્ણય

પ્રધાનમંત્રી માતૃ વંદના યોજના હેઠળ નોંધણી માટેની ઝુંબેશ 22 ડિસેમ્બર સુધી લંબાવવામાં આવી છે. અગાઉ આ અભિયાન 29 નવેમ્બરથી 2 …

Read more