Contact Us

નમસ્કાર મિત્રો,  khedutduniya.com વેબસાઈટમાં દર્શાવેલ કોઇપણ માહિતીને લઈને અથવા બીજા કોઈ પણ પ્રશ્નો હોય તો અમારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો.

આ ઉપરાંત બીજા કોઈ પણ કામ માટે અમરો સંપર્ક કરવા માંગતા હોવ તો અમારી ઈમેઈલ ID નીચે આપીએ છીએ.

Email ID : info.khedutduniya@gmail.com